Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego "U Strażaka"

1/ Doba hotelowa Ośrodka Wypoczynkowego „U Strażaka” rozpoczyna się o godzinie 15 a kończy o godzinie 10 w dniu wyjazdu.

2/ Gość przybywający do Ośrodka zobowiązany jest do obowiązku zameldowania się w dniu przyjazdu i dokonania wpłaty za pobyt.

3/ Gość przebywający na terenie Ośrodka nie może przekazywać pobytu, domków innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4/ Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby niezameldowane, chyba, że właściciel wyrazi zgodę.

5/ Właściciel Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek w trakcie przebywania na terenie Ośrodka.

6/ Właściciel Ośrodka może żądać natychmiastowego opuszczenia domku na wezwanie służb porządkowych.

7/ Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę mienia należącego do wynajmującego.

8/ Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkowane na terenie Ośrodka. Parking jest niestrzeżony (na jeden domek przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe).

9/ Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22 wieczorem do godziny 7 rano. Zachowanie wynajmujących i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. 

10/ Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

11/ Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, w miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak plac zabaw, basen, jacuzzi, dzieci mogą przebywać tylko pod ich opieką.

12/ Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest korzystanie w domkach z grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domków.

13/ W domkach jest całkowity zakaz palenia papierosów, świeczek oraz smażenia ryb.

14/ Ze względu na pobyt rodzin z dziećmi w naszym Ośrodku, niemożliwy jest przyjazd ze zwierzętami.

15/ Ośrodek Wypoczynkowy „U Strażaka” ma obowiązek zapewnić:

  • profesjonalną obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących wypoczynku,
  • warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu
  • zachowania tajemnicy informacji o wynajmującym,
  • sprawność urządzeń technicznych.

Rezerwacja

1. Rezerwację można dokonać tylko telefonicznie.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „U Strażaka”.

3. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża wynajmującego w 100% wartości usługi noclegowej.

4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

5. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny chyba, że rezygnacja z rezerwacji następuje 14 dni od wpłacenia zadatku.

6. Nie przybycie wynajmującego na Ośrodek do godziny 8 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją pobytu, chyba, że wynajmujący powiadomi wcześniej telefonicznie o zaistniałej sytuacji.

7. Domek należy pozostawić w stanie nienaruszonym, opróżnić kosz na śmieci, opróżnić lodówkę i umyć naczynia, wyczyścić grill.

8. Wynajmujący domek w dniu wyjazdu ma rozebrać pościel.

9. Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł za pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych w czasie pobytu, rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku i jego wyposażenia.

Pobieramy również opłatę klimatyczną ustaloną i pobieraną przez Gminę Mielno.

Życzmy miłego pobytu